Vyjádření ke zrušení akce Čistá Vysočina

Vážení občané našeho kraje, kteří jste se přihlásili do letošního ročníku akce Čistá Vysočina,

vzhledem k současné epidemiologické situaci se vedení Kraje Vysočina rozhodlo tuto akci v letošním roce nepořádat. Děkujeme Vám touto cestou za opětovný zájem o dobrovolnickou aktivitu, která každoročně pomohla naší přírodě na Vysočině od cca 100 tun odpadků. Chtěli bychom Vám umožnit zrealizovat úklid již nahlášeného území v příštím roce, kdy Vás vyzveme, abyste aktualizovali pouze termín sběru. Svoji letošní angažovanost tak budete moci upřít jiným potřebnějším směrem.

Pokud se i přes toto naše sdělení rozhodnete úklid na vlastní nebezpečí realizovat, pak bude nutné předem domluvit úklid s majitelem pozemku a zajistit uložení odpadu vlastními silami (bez součinnosti s KSUSV).

Za organizátory akce Vám ještě jednou děkujeme a přejeme, abyste v pořádku přečkali následující období.

Olda Sklenář

 

S pozdravem

Mgr. Oldřich Sklenář

oddělení regionálního rozvoje
odbor regionálního rozvoje
mobil.: +420 724 650 149
tel.:      +420 564 602 562
e-mail:  sklenar.o@kr-vysocina.cz

logo

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika
IČ: 70890749, bank. spoj. Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800
web: www.kr-vysocina.cz facebookfacebook

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *